Informacja dla kandydatów do klasy siódmej

Posted on Posted in Główna, Uczniowie

Uczniowie, którzy zadeklarowali chęć kontynuacji nauki w klasie VII w Szkole Podstawowej w Piecach, powinni dostarczyć do naszej szkoły: – oryginał świadectwa, – 1 opisane zdjęcie legitymacyjne, – kartę zdrowia (uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czernicy). Komplet dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu w terminie do 28.06.2018 (tj. piątek). Listy osób przyjętych do odpowiednich klas dostępne będą najwcześniej w lipcu. Późniejsze dostarczenie świadectw opóźni proces tworzenia list uczniów przyjętych […]

Obóz językowy Euroweek – szkoła liderów

Posted on Posted in Projekty

Młodzież naszego gimnazjum w terminie od 8 do 12 grudnia br. brała udział w obozie przygotowanym przez Europejskie Forum Młodzieży w Międzygórzu, na ziemi Kłodzkiej. Program Euroweek – Szkołą Liderów jest specjalnym obozem edukacyjnym pozwalającym młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy.  Obejmował 4 bloki tematyczne: „Praca; praca w grupie”, „Kierowanie”, […]

Gra edukacyjna

Posted on Posted in Projekty

“GALICYJSKI TEKSAS” TO HISTORYCZNO-EKONOMICZNY PROJEKT MAŁOPOLSKIEGO INSTYTUTU KULTURY. NASZE GIMNAZJUM BIERZE UDZIAŁ W TYM PROJEKCIE, KORZYSTAJĄC Z GRY EDUKACYJNEJ “OIL CITY – GALICYJSKA GORĄCZKA CZARNEGO ZŁOTA” Nawiązuje tematyką do początków przemysłu naftowego. W drugiej połowie XIX w. w Galicji zapanowała gorączka czarnego złota… W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ “DNIEM GÓRNIKA” 4 GRUDNIA BR. ODBĘDĄ SIĘ […]

Lepszy internet zależy od Ciebie

Posted on Posted in Projekty

W naszej szkole od kilku lat organizujemy Dzień Bezpiecznego Internetu. W tym roku przypadł on 9 lutego. Grupa uczniów klas drugich przygotowała szkolny projekt edukacyjny pod hasłem LEPSZY INTERNET ZALEŻY OD CIEBIE. W listopadzie uczniowie wzięli udział w kursach e-learningowych na platformie DBI.PL W sieci Znajomi – nieznajomi Na podstawie uzyskanych tam informacji przygotowali krzyżówkę na […]

Przeciwdziałanie wadom postawy ciała

Posted on Posted in Projekty

Projekt edukacyjny dla uczniów klas drugich gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016. Temat projektu: Przeciwdziałanie wadom postawy ciała. Cele projektu: – Wzrost świadomości i wiedzy rodziców, nauczycieli i uczniów o wadach postawy, ich przyczynach, skutkach i możliwościach leczenia (profilaktyka). -Wyrabianie prawidłowych nawyków postawy u dzieci objętych projektem. -Rozwijanie wśród uczniów świadomości swojego ciała, umiejętności oceny i korekcji […]

Zabytki Wielkiej Brytanii

Posted on Posted in Projekty

Szkolny projekt edukacyjny „Zabytki Wielkiej Brytanii” Cele projektu: – rozwijanie samodzielności, samorządności, umiejętności współdziałania i życia w grupie, – wzmacnianie motywacji poznawczej ucznia, – umiejętność opisania miejsc i przekazania wskazówek innym, planowania podróży,umiejętność udokumentowania podróży w ciekawy, niebanalny sposób, w postaci pamiętnika, makiety lub jednocześnie praktycznego przewodnika z poradami oraz zachęcenia do czerpania radości z podróżowania […]

Nasze filmy

Posted on Posted in Projekty

Parę filmików z kilku imprez na YT GRUDZIEŃ 2016 Jasełka przygotowane przez klase 1c: https://youtu.be/I8WJEHkl8h8 MARZEC 2017 Przedstawienie klasy 2c pt: Królewna Śnieżka https://youtu.be/_RZVJmWqlUY KANAŁ SZKOŁY Z PRZEDSTAWIENIA PT KOPCIUSZEK podczas dnia otwartego szkoły- LISTOPAD 2017 filmy uczniów: Wiktor Pastusiak: https://www.youtube.com/watch?v=dzeqE-7sNpQ&feature=youtu.be Mateusz Pytlik: https://www.youtube.com/channel/UCyPFUQquU1V-xJeY1JBvsqw

Zanim wyjdę w świat

Posted on Posted in Projekty

Od 2016 r. nasze gimnazjum realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pt: “Zanim wyjdę w świat”. Uczniowie biorą udział w zajęciach rozwijających, wyrównujących oraz wspierającyh wiedzę z przedmiotów ścisłych: matematyki, biologii, chemii fizyki, geografii.

Bezpieczna +

Posted on Posted in Bez kategorii

Program BEZPIECZNA + W bieżącym roku szkolnym od września do grudnia 2016r. realizujemy rządowy program BEZPIECZNA+. Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa w szkole poprzez: integrację zespołów klasowych i społeczności szkolnej, poprawę znajomości zasad dobrej komunikacji, właściwego radzenia sobie z agresją, uczenie współodpowiedzialności za siebie i innych z wykorzystaniem umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia, w […]