Informacja dla kandydatów do klasy siódmej

Posted on Posted in Główna, Uczniowie

Uczniowie, którzy zadeklarowali chęć kontynuacji nauki w klasie VII w Szkole Podstawowej w Piecach, powinni dostarczyć do naszej szkoły: – oryginał świadectwa, – 1 opisane zdjęcie legitymacyjne / 2 opisane zdjęcia legitymacyjne (tylko uczniowie z Czernicy i Łukowa Śl.), – kartę zdrowia (uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czernicy). Komplet dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu w terminie do 29.06.2018 (tj. piątek). Listy osób przyjętych do odpowiednich klas dostępne będą najwcześniej w lipcu. Późniejsze dostarczenie świadectw […]