Nabór do klasy VII

 

Wzorem lat ubiegłych Szkoła Podstawowa im. Ziemi Śląskiej w Piecach oferuje uczniom szkół podstawowych z terenu Gminy Gaszowice kontynuację nauki w klasach VII o następujących profilach:

– sportowym (z dodatkowymi godzinami zajęć z w-fu),

– językowym (1 dodatkowa godzina j. angielskiego),

– ogólnym.

Rodzice/opiekunowie tych uczniów, którzy chcą kontynuować naukę w klasie VII w naszej szkole, zobowiązani są do złożenia niżej zamieszczonej deklaracji wraz z pozostałymi oświadczeniami. Zwracamy uwagę, że wymagane są podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych uczniów.

Test z języka angielskiego (dla chętnych do klasy językowej) oraz test sprawnościowy (dla chętnych do klasy sportowej) odbędą się w maju – szczegółowe daty zostaną podane w późniejszym terminie.

Deklarację o kontynuacji nauki w klasie VII wypełniają rodzice/opiekunowie wszystkich uczniów klasy VI w szkołach Gminy Gaszowice. Rodzice/opiekunowie tych uczniów, którzy będą kontynuowali naukę w innej szkole niż nasza, prosimy o wskazanie tej szkoły w deklaracji.  

Deklaracje prosimy dostarczyć sekretariatu dotychczasowych szkół dnia 01.04.2020 r. (SP Czernica, SP Gaszowice i ZSP Szczerbice). Następnie deklaracje te zostaną przekazane do naszej szkoły.

Deklaracja kontynuacji nauki w kl. VII (plik do pobrania)

Informacja dotycząca nauczania języka niemieckiego jako mniejszości narodowej

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi Szkoła Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach nie organizuje nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, ponieważ język niemiecki jest drugim obowiązkowym językiem nowożytnym w naszej szkole. W związku z powyższym rodzice/opiekunowie uczniów, którzy uczęszczają na zajęcia z mniejszości i będą kontynuowali naukę w kl. 7 w naszej szkole zobowiązani są do złożenia rezygnacji z tych zajęć.

Oświadczenie o rezygnacji z objęcia dziecka /ucznia nauką języka mniejszości narodowej należy kierować do Szkoły Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach (nazwa szkoły), zaś rezygnację składa się od roku szkolnego 2020/2021.

Oświadczenie o rezygnacji należy dołączyć do deklaracji kontynuacji nauczania w kl. VII i komplet dokumentów złożyć w sekretariacie dotychczasowej szkoły.

Oświadczenie o rezygnacji z objęcia ucznia nauką języka mniejszości narodowej (do pobrania)