Nauczyciele

Posted on Posted in Bez kategorii

Nauczyciele szkoły i ich kwalifikacje zawodowe:

 1. Joanna Biskup– chemia, fizyka, oligofrenopedagogika
 2. Dominika Czogała-Gaszka– j. angielski, zarządzanie
 3. Monika Dudzik– historia, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, bibliotekarstwo
 4. Danuta Dworaczek– język polski, oligofrenopedagogika, nauczanie kultury  polskiej i języka polskiego jako obcego (lektor j. polskiego), informatyka
 5. Mariusz Gawliczek– wf, zarządzanie w oświacie
 6. Hanna Goworowska– matematyka,fizyka, oligofrenopedagogika
 7. Beata Grinspek– j. angielski
 8. Alicja Górecka– biblioteka
 9. Sylwia Malczok– religia, oligofrenopedagogika
 10. Beata Małek– j. polski, specjalizacja medioznawcza, oligofrenopedagogika
 11. Bożena Masarczyk– matematyka, studia ekonomiczne
 12. Justyna Sitek-Drapała– magister filologii angielskiej, podyplomowe studia menadżerskie.
 13. Katarzyna Skupień– pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna, socjoterapia i terapia pedagogiczna
 14. Iwona Sobik– biologia, informatyka w szkole
 15. Cezary Stachura– wychowanie fizyczne
 16. Andrzej Urban– geografia, matematyka
 17. Barbara Widawska– germanistyka, matematyka, nauczyciel j. niemieckiego jako j. mniejszości narodowej
 18. Mirosława Wojaczek– historia, wos,wdż, oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna, zarządzanie w oświacie
 19. Iwona Wolnik– wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
 20. Anna Babiak– wychowanie plastyczne, edukacja informatyczna, edukacja dla bezpieczeństwa
 21. Anna Porębska– logopeda
 22. Magdalena Cieślik- Otocka– j. mniejszości
 23. Barbara Mrowiec– matematyka (w zastępstwie p. Masarczyk)