Obóz językowy Euroweek – szkoła liderów

Posted on Posted in Projekty

Młodzież naszego gimnazjum w terminie od 8 do 12 grudnia br. brała udział w obozie przygotowanym przez Europejskie Forum Młodzieży w Międzygórzu, na ziemi Kłodzkiej.

Program Euroweek – Szkołą Liderów jest specjalnym obozem edukacyjnym pozwalającym młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy.  Obejmował 4 bloki tematyczne: „Praca; praca w grupie”, „Kierowanie”, „Kultury świata” oraz „Europa; stosunki międzynarodowe”.  Zajęcia w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń prowadzone były w języku angielskim przez szkoleniowców i wolontariuszy EFM z Turcji, Meksyku, Filipin, Włoch, Łotwy, Indonezji, Chin, Indii i Kenii.

Udział w programie pomógł uczestnikom w rozwijaniu najbardziej cenionych w obecnej chwili umiejętności społecznych: przewodzenia, autoprezentacji, pracy w grupie oraz poszerzył praktyczną znajomość języka angielskiego.

W trakcie obozu odbyły się wycieczki do Kłodzka oraz Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie mieliśmy okazję wejść na Bramę Wodną i podziwiać panoramę miasta. Zwiedziliśmy również Muzeum Filumenistyczne, które należy uznać za wyjątkowe zarówno w skali kraju, jak i Europy, jest bowiem jedyną w Polsce placówką, która zajmuje się historią niecenia ognia.

Program Euroweek – Szkoła Liderów organizowany jest przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu, Together Europe, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Akademią Morską w Szczecinie, przedstawicielami konsulatów, ambasad oraz parlamentarzystów europejskich.

Uczestnicy obozu: Bartosz Chwila, Jakub Kempe, Paulina Kieś, Bianka Korbel, Milena Mazurek, Dawid Miera, Adrianna Mularczyk, Agata Oślizło, Paulina Procek, Natalia Pypeć, Aleksandra Sobeczko, Magdalena Stępień, Julia Świsulska, Aleksandra Wojaczek, Paulina Wojaczek i Robert Zdrzałek.

Opiekunowie: Monika Dudzik i Beata Grinspek.