Przeciwdziałanie wadom postawy ciała

Posted on Posted in Projekty

Projekt edukacyjny dla uczniów klas drugich gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016.

Temat projektu: Przeciwdziałanie wadom postawy ciała.

Cele projektu:

– Wzrost świadomości i wiedzy rodziców, nauczycieli i uczniów o wadach postawy, ich przyczynach,

skutkach i możliwościach leczenia (profilaktyka).

-Wyrabianie prawidłowych nawyków postawy u dzieci objętych projektem.

-Rozwijanie wśród uczniów świadomości swojego ciała, umiejętności oceny i korekcji własnej sylwetki w różnych pozycjach wyjściowych z uwzględnieniem prawidłowego siedzenia.

-Rozwijanie wśród uczniów świadomości odpowiedniego odżywiania i prowadzenia aktywnego trybu życia.

-Przekazanie podstawowych wiadomości z anatomii i fizjologii kręgosłupa oraz innych części ciała objętych zaburzeniami przy występowaniu wad postawy.

-Identyfikacja dzieci zagrożonych wadami postawy a w przypadku zmian chorobowych podjęcia leczenia specjalistycznego.

Nauczyciel prowadzący: C. Stachura

Nauczyciel wspomagający: I.Wolnik