Rada Rodziców

Posted on Posted in Dla rodzica

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym  2018/2019

Przew. – Katarzyna Korbel
z – ca – Renata Mikołajczuk
sekretarz – Beata Liszka
 skarbnik – Iwona Gawliczek
Komisja rewizyjna:
1. Aleksandra Baron
2. Grażyna Mrozek
3. Danuta Haberkiewicz