REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Posted on Posted in Dla rodzica, Dla ucznia, Komunikaty

13 maja rozpoczął się pierwszy etap elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Strona naboru to: slaskie.edu.com.pl

Absolwenci klas 8 i 3G  rejestrować się mogą w szkole lub w domu. Wnioski wygenerowane ze systemu należy zawieźć do szkoły pierwszego wyboru w terminie do 25 czerwca.

Szczegółowe informacje pod adresem UM Rybnik, lub Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty i trzecioklasisty zostaną udostępnione 14 czerwca.