Zabytki Wielkiej Brytanii

Posted on Posted in Projekty

Szkolny projekt edukacyjny „Zabytki Wielkiej Brytanii”

Cele projektu:

– rozwijanie samodzielności, samorządności, umiejętności współdziałania i życia w grupie,

– wzmacnianie motywacji poznawczej ucznia,

– umiejętność opisania miejsc i przekazania wskazówek innym, planowania podróży,umiejętność udokumentowania podróży w ciekawy, niebanalny sposób, w postaci pamiętnika, makiety lub jednocześnie praktycznego przewodnika z poradami oraz zachęcenia do czerpania radości z podróżowania i poznawania nowych miejsc,

– Zapoznanie uczniów z atrakcjami turystycznymi Wielkiej Brytanii,

– utrwalenie słownictwa związanego z podróżami, zabytkami itp.,

– wykonanie i zaprezentowanie własnej pracy (prezentacja multimedialna, formy graficzne, przestrzenne) na szerszym forum publicznym.