Najlepszy absolwent

Posted on Posted in Bez kategorii

Każdy absolwent naszej szkoły może otrzymać tzw. “Nagrodę Najlepszego Absolwenta”.

Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie wszystkich poniższych kryteriów: 
1) uzyskanie średniej ocen powyżej 5,2;
2) otrzymanie wzorowej oceny zachowania;
3) uzyskanie co najmniej 90 % ze sprawdzianu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego.

Dotychczas nagrodę otrzymało 10 uczniów:

 • 2002/2003 RAFAŁ ZNISZCZOŁ
 • 2004/2005 DOROTA KOTULA
 • 2004/2005 ŁUKASZ TKOCZ
 • 2005/2006 PATRYCJA SZYMURA
 • 2007/2008 MARCIN BIERZA
 • 2007/2008 ANITA FRANOSZ
 • 2010/2011 KAMIL BUGDOŁ
 • 2011/2012 KATARZYNA SOBIK
 • 2011/2012 AGATA WOŹNICA
 • 2012/2013 AGNIESZKA IWAŃSKA
 • 2012/2013 DOROTA WOJACZEK
 • 2015/2016 MAGDALENA STĘPIEŃ