Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Posted on Posted in Bez kategorii

Informacja – Oddziały przedszkolne Zgodnie z najnowszymi wytycznymi GIS-u (IV aktualizacja) zwiększyła się powierzchnia przypadająca na 1 dziecko w oddziale przedszkolnym. W związku z tym w naszej placówce nie ma ograniczenia w liczebności obu grup. Od 1 września 2020 r. do przedszkola mogą uczęszczać wszystkie dzieci.  ________________________________________________________________________ Informacja dla uczniów Uczniowie muszą posiadać OBOWIĄZKOWO maski […]

Spotkanie z wychowawcami – oddziały przedszkolne oraz klasa I

Posted on Posted in Bez kategorii

Spotkanie rodziców uczniów klasy I oraz rodziców dzieci przedszkolnych (kontynuujących wychowanie przedszkolne oraz nowoprzyjętych) z następującymi wychowawcami odbędzie się 25 sierpnia 2020 r. (wtorek) o godz. 17:00 grupa “Motylki” (młodsza) – mgr Henryka Halfar-Kalyciok grupa “Słoneczka” (starsza) – mgr Wioleta Jenderek klasa I – mgr Monika Papierok Spotkania rodziców z wychowawcami klas starszych (klasy: II, VII […]

Informacja o przydzielonych wychowawcach klas oraz rozpoczęciu roku szkolnego 2020/2021

Posted on Posted in Bez kategorii

Szanowni Państwo, W obecnej chwili przygotowujemy się do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 zgodnie z wytycznymi MEN i GIS (załącznik). W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją w regionie nie możemy podjąć wiążących decyzji, dlatego też prosimy o śledzenie informacji pojawiających się na naszej stronie internetowej oraz przekazywanych za pośrednictwem e-dziennika. Wszelkie ustalenia związane z rozpoczęciem […]

Listy do klas 7

Posted on Posted in Bez kategorii

Listy osób przyjętych do odpowiednich klas będą wywieszone od 13 lipca 2020 r. (poniedziałek) na tablicy ogłoszeń na parterze. W związku z dużą frekwencją na teście kompetencji z języka angielskiego oraz uzyskanymi wysokimi wynikami przez kandydatów, po uzgodnieniu i za zgodą Wójta Gminy Gaszowice – Pana Pawła Bugdola, zostaną utworzone w naszej szkole dwie  klasy […]

“Zamaskowani 2020”- UROCZYSTOŚĆ UKOŃCZENIA SZKOŁY

Posted on Posted in Wydarzenia 2017/18

26 czerwca w Piecach pożegnaliśmy 86 uczniów klas ósmych. “Uroczystość” ukończenia szkoły z przyczyn epidemiologicznych była wyjątkowa. Każda z 4 klas ósmych spotkała się w obecności dyrektora szkoły i swojego wychowawcy na sali gimnastycznej. Po krótkim pożegnaniu, bez programu artystycznego w tzw. “reżimie sanitarnym” czyli w maseczkach i odpowiednich odstępach uczniowie otrzymali świadectwa oraz nagrody. […]

Wielka Liga Czytelników

Posted on Posted in Osiągnięcia uczniów

Z radością informujemy o sukcesie naszych uczniów w ogólnopolskim konkursie czytelniczym Wielka Liga Czytelników. Piotr Rybarz, Wiktoria Borsuk oraz Julia Gaszka to trzech śmiałków, którzy zdecydowali się stawić czoła wymogom konkursu. W jego pierwszym, szkolnym etapie, musieli przeczytać 10 książek, napisać test z ich znajomości, uzyskać co najmniej 80% punktów i zdobyć 10 sprawności. Całej […]

Informacja dla kandydatów – dostarczanie świadectw

Posted on Posted in Bez kategorii

Informacja dla rodziców i kandydatów dla klas VII Uczniowie, którzy zadeklarowali chęć kontynuacji nauki w klasie VII w Szkole Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach, powinni dostarczyć do naszej szkoły: – oryginał świadectwa ukończenia 6 klasy, – 1 opisane zdjęcie legitymacyjne (imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania). Komplet dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu do dnia […]