REKRUTACJA DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA 2021/2022

Posted on Posted in Dla rodzica, Komunikaty, Ważne, Ważne - Rodzice

Piece, dnia 15.04.2021 r.

Informujemy, że rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz I klasy naszej szkoły została zakończona. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych znajdują się w sekretariacie szkoły.

____________________________________________________________________________

Piece, dnia 15.02.2021 r.

Szanowni Rodzice,

od 1 marca 2021 r. rozpoczynamy proces rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej oraz na wolne miejsca do oddziałów przedszkolnych. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się się z terminami, regulaminami rekrutacji oraz niezbędną dokumentacją. Wnioski do pobrania znajdują się poniżej.

I. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach na rok szkolny 2021/2022: 

 1. Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach.
 2. Szczegółowe kryteria naboru określa Regulamin naboru do oddziałów przedszkolnych.
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych w Piecach na rok szkolny 2021/2022 (druk pdf do pobrania)
 4. Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu

od 8.02.2021 r.

 do 26.02 .2021 r.

——————-

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 01.03.2021 r.

 do 19.03.2021 r.

od 12.04.2021 r.

 do 23.04.2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

23-24.03.2021 r.

do 27.04.2021 r.

Podania do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

24-25.03.2021 r.

30.04.2021 r.

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 25.03.2021 r.

do 01.04.2021 r.

 

do 07.05.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

od 07.04.2021 r.

od 10.05.2021 r.

 

II. Rekrutacja do I klasy Szkoły Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach na rok szkolny 2021/2022

 1. Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania rekrutacyjnego do I klasy w Szkole Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach. 
 2. Kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Obwód SP Piece obejmuje:
  a) ulice w Sołectwie Piece:Fabryczna, Rydułtowska, Graniczna numery 2-28, Polna, Krzywa, Szybowa, Żytnia, Czernicka, Sportowa, Zielona, Radoszowska;
  b) ulice w Sołectwie Gaszowice: Zielona, Rydułtowska numery 71-105 i 68-114, Graniczna numery 1-41;
  c) ulice w Sołectwie Czernica: Babiogórska.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły, składają do dyrektora szkoły: Zgłoszenie dziecka (załącznik nr 1) oraz Oświadczenie o zamieszkaniu (załącznik nr 2)
 4. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata spoza obwodu zainteresowani przyjęciem dziecka do szkoły składają do dyrektora Wniosek o przyjęcie dziecka (załącznik nr 3) oraz Oświadczenie o spełnianiu kryteriów (załącznik nr 4).
 5. Szczegółowe terminy oraz kryteria naboru określa Regulamin – szkoła podstawowa.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy I na rok szkolny 2021/2022 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Zgłoszenie / wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2021 r.

do 19.03.2021 r.

od 12.04.2021 r.

do 23.04.2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 22.03.2021 r.

do 26.03.2021 r.

do 27.04.2021 r.

Podania do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

od 30.03.2021 r.

30.04.2021 r.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych przeprowadzających postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych i klasy I w Szkole Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach na rok szkolny 2021/2022. 

 

Wypełnione i podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych wnioski (zarówno do oddziałów przedszkolnych jak i klasy I) wraz z odpowiednimi załącznikami należy dostarczyć do urny znajdującej się w wejściu do szkoły. Termin przyjmowania wniosków od 1 marca 2021 r.

__________________________________________________________________________

Piece, dnia 08.02.2021 r.

Informacja dla Rodziców dzieci uczęszczających do naszych oddziałów przedszkolnych (dotyczy roczników 2015, 2016 i 2017)

Dzieci już uczęszczające do naszego przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji, która rozpocznie się w marcu bieżącego roku. Aby nauczanie przedszkolne było jednak kontynuowane w naszym przedszkolu Rodzice tych dzieci zobowiązani są do złożenia wypełnionej deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej do dnia 26 lutego 2021 r. (termin nieprzekraczalny).

Brak złożonej deklaracji oznaczać będzie rezygnację z przedszkola.

Złożenie jej po terminie, tj. po 26.02.2021 r., skutkować będzie koniecznością ponownego udziału dziecka w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych (złożeniem wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z obowiązującymi dokumentami).

Deklarację można pobrać w sekretariacie szkoły, u intendentki lub pod poniżej zamieszczonym  linkiem:

Deklaracja o kontynuowaniu 2021 2022