REKRUTACJA DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA 2020/2021

Posted on Posted in Dla rodzica, Komunikaty, Ważne - Rodzice

Informujemy, że wszystkie zgłoszenia dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach złożone w terminie (tj. do 20.03.2020 r.) zostały pozytywnie rozpatrzone przez Komisję rekrutacyjną.

______________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice,

Mając na względzie obecną sytuację epidemiologiczną pragniemy poinformować, że informacja o wynikach rekrutacji do przedszkola zostanie przekazana Państwu telefonicznie 

Rodzice kandydatów przyjętych zobowiązani są do wysłania potwierdzenia woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia. Oświadczenia te prosimy wysyłać drogą mailową na adres szkoły: sppiece@gaszowice.pl do 31.03.2020 r. (termin nieprzekraczalny). 

Lista kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych nie zostanie wywieszona w budynku szkoły (jak wcześniej było to planowane), ponieważ budynek szkoły pozostaje zamknięty do odwołania. Wszelkie zapytania dotyczące wyników rekrutacji można kierować telefonicznie pod nr 32/4305519 w godz. 8:00 – 13:00 oraz mailowo na adres sppiece@gaszowice.pl

_______________________________________________________________________________

Rekrutacja do przedszkola i I klasy Szkoły Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem tj. wnioski można dostarczać do sekretariatu szkoły codziennie w godz. 8:00-13:00

 • w terminie 16-18.03.2020 r. – wnioski o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych
 • w terminie 16-20.03.2020 r. – zgłoszenia/wnioski do I klasy SP.

Ogłoszenie wyników nastąpi zgodnie z harmonogramem – po 23.03.2020 r.

__________________________________________________________________________________

Szanowni Rodzice, od 2 marca 2020r. rozpoczynamy proces rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej oraz na wolne miejsca do oddziałów przedszkolnych. W związku z tym, zachęcamy do zapoznania się się z terminami, regulaminami rekrutacji oraz dokumentacją.

Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach z dnia 18.02.2020 r.

Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach z dnia 18.02.2020 r.

 

Dokumenty będzie można pobrać i składać w sekretariacie szkoły:

 • w terminie od 2 do 18 marca 2020 r. – wnioski o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych;
 • w terminie od 2 do 20 marca 2020 r. – zgłoszenia/wnioski o przyjęcie do szkoły;

w godzinach od 7:30 do 14:30.  Zachęcamy także do pobrania i wypełnienia dokumentów zamieszczonych poniżej na naszej stronie.

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych
przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach
na rok szkolny 2020/2021

 1. Szczegółowe terminy oraz kryteria naboru określa – Regulamin – oddziały przedszkolne.
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych.

 

Rekrutacja
do
 kl. I Szkoły Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach 
na rok szkolny 2020/2021

 1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.Obwód SP Piece obejmuje:
  a) ulice w Sołectwie Piece: Fabryczna, Rydułtowska, Graniczna numery 2-28, Polna, Krzywa, Szybowa, Żytnia, Czernicka, Sportowa, Zielona, Radoszowska;
  b) ulice w Sołectwie Gaszowice: Zielona, Rydułtowska numery 71-105 i 68-114, Graniczna numery 1-41;
  c) ulice w Sołectwie Czernica: Babiogórska.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły, składają do dyrektora szkoły: Zgłoszenie dziecka – zał. 1  oraz Oświadczenie o zamieszkaniu – zał. 2
 3. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata spoza obwodu zainteresowani przyjęciem dziecka do szkoły składają do dyrektora Wniosek o przyjęcie dziecka – zał. 3 oraz Oświadczenie o spełnianiu kryteriów – zał. 4
 4. Szczegółowe terminy oraz kryteria naboru określa Regulamin – szkoła podstawowa.