Wpłaty na rok szkolny 2022/23

Posted on Posted in Dla rodzica

Składka na Radę Rodziców
Wysokość wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 ustalono na kwotę 120 zł (z możliwością podziału na 2 raty). Wpłaty można dokonać gotówką w wyznaczonych terminach u przedstawicieli Rady Rodziców lub przelewem na niżej podane konto:
(UWAGA! ZMIANA NUMERU KONTA RADY RODZICÓW OD 01.11.2022 !!!)
19 1050 1344 1000 0097 6547 4078
ING Bank Śląski

Ubezpieczenie uczniów
Od roku szkolnego 2022/2023 ubezpieczenie uczniów rodzice zapewniają we własnym zakresie.

Wpłata na wodę z dystrybutorów
Wysokość składki na wodę od każdego dziecka na rok szkolny wynosi 15 zł.
Za zebranie wpłaty na wodę odpowiedzialni są wychowawcy klas.

Wpłata za audycję umuzykalniającą
Wpłata za ARTOS  wynosi 10 zł na rok /od każdego dziecka na rok szkolny.
Wpłaty dokonuje się u wychowawców klas.