Wpłaty na rok szkolny 2020/2021

Posted on Posted in Dla rodzica

Składka na Radę Rodziców
Wysokość wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 ustalono na kwotę 100 zł (z możliwością podziału na 2 raty). Wpłaty można dokonać gotówką w wyznaczonych terminach u przedstawicieli Rady Rodziców lub przelewem na niżej podane konto:
71 8455 0000 2001 0003 4425 0001
Bank Spółdzielczy w Rybniku

Ubezpieczenie uczniów
W roku szkolnym 2020/2021 wysokość składki na ubezpieczenie wynosi 56 zł. Wpłaty na ubezpieczenie można było dokonać w szkole w dniach 15-16 września 2020 (wtorek, środa)  w godz. 17:00 – 18:00 u przedstawiciela Rady Rodziców.

Wpłata na wodę z dystrybutorów
Wysokość składki na wodę od każdego dziecka na rok szkolny wynosi 10 zł.
Za zebranie wpłaty na wodę odpowiedzialni są wychowawcy klas.

Wpłata za audycję umuzykalniającą
Wpłata za ARTOS  wynosi 10 zł na rok /od każdego dziecka na rok szkolny.
Wpłaty dokonuje się u wychowawców klas.