Deklaracja do 7 klasy

Posted on Posted in Bez kategorii

Profil klasy:

Zgoda na naukę religii:

Zgoda udział w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie:

Czy dziecko uczęszczało na zajęcia z języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej?