REKRUTACJA DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2022/2023

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023

Piece, dnia 28 marca 2022 r.

Informujemy, że wszystkie wnioski o przyjęcie uczniów do klasy I na rok szkolny 2022/23 zostały rozpatrzone pozytywnie.

Lista uczniów przyjętych do klasy I na rok szkolny 2022/23 dostępna jest na gazetce informacyjnej w części głównej budynku szkoły oraz w części przedszkolnej.

____________________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że nabór do klasy pierwszej trwa od 1 marca 2022 r. do 18 marca 2022 r.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Obwód SP Piece obejmuje:
a) ulice w Sołectwie Piece: Fabryczna, Rydułtowska, Graniczna numery 2-28, Polna, Krzywa, Szybowa, Żytnia, Czernicka, Sportowa, Zielona, Radoszowska;
b) ulice w Sołectwie Gaszowice: Zielona, Rydułtowska numery 71-105 i 68-114, Graniczna numery 1-41;
c) ulice w Sołectwie Czernica:Babiogórska.

Rodzice, opiekunowie prawni kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły, składają do dyrektora szkoły Zgłoszenie dziecka do Szkoły Podstawowej oraz Oświadczenie o miejscu zamieszkania (zał.2)

Rodzice / opiekunowie prawni kandydata spoza obwodu zainteresowani przyjęciem dziecka do szkoły składają do dyrektora szkoły Wniosek o przyjęcie dziecka (zał.3) oraz Oświadczenie o spełnianiu kryteriów (zał.4)

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy I na rok szkolny 2022/2023 

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Zgłoszenie / wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 01.03.2022 r.

do 18.03.2022 r.

od 11.04.2022 r.

do 22.04.2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 25.03.2022 r. do 29.04.2022 r.
Podania do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. od 28.03.2022 r. od 02.05.2022 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji SP

Zał. 1 – Zgłoszenie dziecka (.doc)

Zał. 1 – Zgłoszenie dziecka

Zał. 2 – Oświadczenie o zamieszkaniu (.docx)

Zał. 2 – Oświadczenie o zamieszkaniu (.pdf)

Zał. 3 – Wniosek o przyjęcie dziecka (.docx)

Zał. 3 – Wniosek o przyjęcie dziecka (.pdf)

zał. 4 – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów (.docx)

zał. 4 – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów (.pdf)