REKRUTACJA DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2023/2024

Informujemy, że nabór do klasy pierwszej trwa od 1 marca 2023 r. do 17 marca 2023 r.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Obwód SP Piece obejmuje:
a) ulice w Sołectwie Piece: Fabryczna, Rydułtowska, Graniczna numery 2-28, Polna, Krzywa, Szybowa, Żytnia, Czernicka, Sportowa, Zielona, Radoszowska;
b) ulice w Sołectwie Gaszowice: Zielona, Rydułtowska numery 71-105 i 68-114, Graniczna numery 1-41;
c) ulice w Sołectwie Czernica: Babiogórska.

Rodzice, opiekunowie prawni kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły, składają do dyrektora szkoły Zgłoszenie dziecka do szkoły.

Rodzice / opiekunowie prawni kandydata spoza obwodu zainteresowani przyjęciem dziecka do szkoły składają do dyrektora szkoły Wniosek o przyjęcie dziecka.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy I na rok szkolny 2023/2024

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Zgłoszenie / wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 01.03.2023 r.

do 17.03.2023 r.

od 17.04.2023 r.

do 26.04.2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 24.03.2023 r. do 28.04.2023 r.
Podania do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. od 28.03.2023 r. od 04.05.2023 r.

Regulamin rekrutacji klasa I

 

Dokumenty do pobrania – klasa I: 

Dzieci z obwodu SP Piece:

Zał. 1 – Zgłoszenie dziecka (doc)

Zał. 1 – Zgłoszenie dziecka (PDF)

 

Dzieci spoza obwodu SP Piece: 

Zał. 3 – Wniosek o przyjęcie dziecka (doc)

Zał. 3 – Wniosek o przyjęcie dziecka (PDF)