REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 2022/2023

Piece, dnia 08.04.2022 r.

Oddziały przedszkolne – nabór uzupełniający na rok szkolny 2022/2023

Informujemy, że po zakończeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach nasza placówka dysponuje 1 wolnym miejscem.

W związku z powyższym ogłasza się nabór uzupełniający w terminie od 11.04.2022 do 22.04.2022.

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych wraz z załącznikami oraz podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych można składać w sekretariacie szkoły w godz. 7:30 do 15:30.

______________________________________________________________________________________________________________

Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023

Informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych SP Piece na rok szkolny 2022/23 dostępne są na gazetce informacyjnej w części głównej budynku szkoły oraz w części przedszkolnej.

Prosimy o potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 28.03.2022 do 04.04.2022.

Wzór potwierdzenia można pobrać poniżej lub w sekretariacie szkoły.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka

_______________________________________________________________________________________________________________

Piece, dnia 11.02.2022 r.

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że rekrutacja na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach odbywać się będzie w dniach od 1 marca 2022 r. do 18 marca 2022 r. 

W tym czasie przyjmowane będą wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Pełną dokumentację, podpisaną przez obojga rodziców/opiekunów prawnych prosimy składać do urny znajdującej się w wejściu do szkoły w godzinach pracy szkoły  tj. od .7.30 do 15.30 od dnia 1 marca 2022 r. Dokumenty złożone przed tą datą nie będą rozpatrywane.

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami można pobrać ze strony internetowej, u intendenta lub ze skrytki obok urny w wejściu do szkoły.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 2022-2023 (.doc)

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 2022-2023 (.pdf)

Regulamin

Zarządzenie – powołanie komisji rekrutacyjnej

________________________________________________________________________________________________

Piece, dnia 07.02.2022 r.

 

Dzieci już uczęszczające do naszego przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji, która rozpocznie się w marcu bieżącego roku. Aby nauczanie przedszkolne było kontynuowane w naszym przedszkolu Rodzice zobowiązani są do złożenia deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej do dnia 25 lutego 2022 r.

Brak złożonej deklaracji oznaczać będzie rezygnację z przedszkola.

Złożenie jej po terminie, tj. po 25.02.2022 r., skutkować będzie koniecznością ponownego udziału dziecka w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych (złożeniem wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z obowiązującymi dokumentami).

Deklaracje zostały umieszczone w skrytkach dzieci lub można je pobrać poniżej:

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 (pdf)

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 (doc)

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych: 

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu od 07.02.2022 r.

 do 25.02 .2022 r.

——————-
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 01.03.2022 r.

 do 18.03.2022 r.

od 11.04.2022 r.

 do 22.04.2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 25.03.2022 r. do 29.04.2022 r.
Podania do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. od 28.03.2022 r. od 02.05.2022 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.  

od 28.03.2022 r.

do 04.04.2022 r.

 

do 06.05.2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. od 07.04.2022 r. od 11.05.2022 r.