REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 2023/2024

Piece, dnia 14.04.2023 r.

Informacja dla rodziców – rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach informuje, że po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024 nasza placówka nie dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych.

W związku z powyższym nie będzie przeprowadzane postępowanie uzupełniające. 

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte do naszego przedszkola mogą złożyć wniosek o przyjęcie do innego przedszkola z terenu Gminy Gaszowice, o ile dana placówka będzie przeprowadzała nabór uzupełniający.

______________________________________________________________________________

Piece, dnia 01.03.2023 r.

Informujemy, że rekrutacja na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach odbywać się będzie w dniach od 1 marca 2023 r. do 17 marca 2023 r.
W tym czasie przyjmowane będą wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego. Pełną dokumentację, podpisaną przez obojga rodziców/opiekunów prawnych prosimy składać do urny znajdującej się w wejściu do szkoły w godzinach pracy szkoły tj. od .7.30 do 15.30 od dnia 1 marca 2023 r. Dokumenty złożone przed tą datą nie będą rozpatrywane.

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami można pobrać ze strony internetowej poniżej lub ze skrytki obok urny w wejściu do szkoły.

Dokumenty do pobrania:

wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 2022-2023 (doc)

wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 2022-2023 (PDF)

_______________________________________________________________________________

Piece, dnia 06.02.2023 r.

W związku ze zbliżającą się rekrutacją do oddziałów przedszkolnych SP Piece przedstawiamy poniżej terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024.

Rodzice dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola mają możliwość złożenia deklaracji kontynuacji w terminie od 06.02.2023 r. do 24.02.2023 r.

Brak złożonej deklaracji oznaczać będzie rezygnację z przedszkola.

Złożenie jej po terminie, tj. po 24.02.2023 r., skutkować będzie koniecznością ponownego udziału dziecka w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych (złożeniem wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z obowiązującymi dokumentami).

Deklaracje zostały umieszczone w skrytkach dzieci w szatni oraz można je pobrać poniżej:

deklaracja o kontynuowaniu 2023 2024 (pdf)

deklaracja o kontynuowaniu 2023 2024 (doc)

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych: 

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu od 06.02.2023 r.

 do 24.02.2023 r.

——————
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 01.03.2023 r.

 do 17.03.2023 r.

od 17.04.2023 r.

 do 26.04.2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 24.03.2023 r. do 28.04.2023 r.
Podania do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. od 28.03.2023 r. od 04.05.2023 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.  

od 28.03.2023 r.

do 05.04.2023 r.

 

od 04.05.2023

do 12.05.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. od 12.04.2023 r. od 16.05.2023 r.

Regulamin rekrutacji oddziały przedszkolne