Oferta

Posted on Posted in Bez kategorii

W związku z wdrażaną reformą oświaty gminne Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach zostało przekształcone w Szkołę Podstawową im. Ziemi Śląskiej.

W okresie przejściowym uczniowie klas szóstych szkół podstawowych Gminy Gaszowice będą uczęszczać do klasy siódmej i ósmej w budynku gimnazjum.

CO NAS WYRÓŻNIA ?

 • Jednozmianowość – lekcje kończą się o godz. 14.15 lub 15.05,
 • Klasa z dodatkową godziną języka angielskiego,
 • Klasa z dodatkowymi godzinami wf,
 • Szeroka oferta dodatkowych zajęć pozalekcyjnych: zajęcia wyrównawcze i koła zainteresowań
 • Certyfikat Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją,
 • Kompleks boisk ORLIK,
 • Gminny Uczniowski Klub Sportowy LIDER działający przy szkole,
 • Dodatkowe zajęcia sportowe oraz cotygodniowe wyjazdy na pływalnie i lodowisko- w ramach projektów realizowanych przez GUKS,
 • Finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych i innych,
 • Wysokie wyniki sportowe gimnazjalistów na zawodach różnych szczebli,
 • Śniadania i obiady na zamówienie w szkolnej stołówce,
 • Organizacja dojazdów do szkoły,
 • Promowanie śląskiej tradycji,
 • BARDZO DOBRZE WYPOSAŻONE KLASOPRACOWNIE, profesjonalny sprzęt do doświadczeń chemicznych, biologicznych, fizycznych, tablice interaktywne i wiele innych nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

W NASZEJ SZKOLE CO ROKU PRZYZNAJEMY:

 • nagrodę NAJLEPSZY ABSOLWENT,
 • puchar dla najlepszego sportowca,
 • Tytuł Mistrza Ortografii.

ORGANIZUJEMY:

 • Wyjazdy w ramach projektu Zwiedzamy stolice europejskie- w tym roku zwiedzamy KRAJE BENELUXU,
 • Rajdy Górska wiosna i Górska jesień,
 • Cykliczne akcje charytatywne,
 • Konkursy biblioteczne z nagrodami,
 • Spotkania z Gościem specjalnym,
 • Konkurs Ortograficzna Corrida, czyli walka z bykami,
 • Tydzień profilaktyki- zajęcia warsztatowe, Archipelag Skarbów, debaty,
 • Tydzień kodowania.