Ramowy rozkład dnia

Godzina  
7:00 – 8:20 Schodzenie się dzieci

·         (własna aktywność dzieci, zabawy dowolne w sali zbiorowej zabawy w kącikach zainteresowań z niewielkim udziałem nauczyciela, wykonywanie zadań indywidualnych wspomagających rozwój dziecka, czynności porządkowe)

8:20 – 8:30 Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania
8:30 – 9:00 Śniadanie

·         (doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków oraz komponowania posiłków, czynności higieniczne)

9:00 – 11:00 Planowane zajęcia kierowane, gry i zabawy związane z realizacją programu wychowania przedszkolnego
11:00 – 11:45 Spacer lub zabawy na placu zabaw (wyłącznie w przypadku warunków atmosferycznych umożliwiających pobyt poza przedszkolem)

bądź

Zabawy w sali wg zainteresowań dzieci, zajęcia indywidualne, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające zainteresowania dzieci

 

11:45 – 12:00 Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu
12:00 – 12:30 Obiad

·         (czynności samoobsługowe, nabywanie umiejętności właściwego posługiwania się sztućcami i estetycznego spożywania posiłków, wdrażanie do zdrowego sposobu odżywiania się)

12:30 – 15:00 Poobiedni relaks,

·         (kwadrans na bajkę, relaks przy muzyce, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć kierowanych, zajęcia dodatkowe, zabawy w kącikach zainteresowań, wyjście na plac zabaw)

15:00 – 15:15 Podwieczorek
15:15 – 16:00 Kontynuacja działalności zabawowo – edukacyjnej

·         (zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zajęcia w małych zespołach, czytanie książek, wspólne zabawy w sali zbiorczej, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci)