Nauczyciele

Posted on Posted in Bez kategorii
L.p. Imię i nazwisko Nauczany przedmiot Wychowawstwo Dodatkowe kwalifikacje
1. mgr Anna Babiak informatyka, plastyka, edukacja dla bezpieczeństwa kl. 8 A
2. mgr Joanna Biskup chemia, fizyka kl. 7 D oligofrenopedagogika
3. mgr Dominika Czogała-Gaszka język angielski, wychowanie w świetlicy szkolnej kl. 8 C zarządzanie
4. mgr Monika Dudzik historia, wiedza o społeczeństwie wiedza o kulturze, bibliotekarstwo
5. mgr Danuta Dworaczek język polski kl. 7 F oligofrenopedagogika, nauczanie kultury  polskiej i języka polskiego jako obcego (lektor j. polskiego), informatyka
6. Frank Adam religia
7. mgr Mariusz Gawliczek wychowanie fizyczne gimnastyka korekcyjna, zarządzanie w oświacie
8. mgr Hanna Goworowska matematyka, fizyka kl. 7 C  oligofrenopedagogika
9. mgr Alicja Górecka nauczyciel bibliotekarz, wychowanie w świetlicy szkolnej język polski
10. mgr Beata Grinspek język angielski kl. 7 G
11. mgr Barbara Kucyniak fizyka
12. mgr Monika Kuźnik nauczyciel wspomagający
13. mgr Sylwia Malczok religia, wychowanie w świetlicy szkolnej oligofrenopedagogika, biologia
14. mgr Beata Małek język polski kl. 8 D specjalizacja medioznawcza, oligofrenopedagogika
15. mgr Karina Marcol muzyka
16. mgr Bożena Masarczyk matematyka kl. 8 B
17. mgr Andrzej Mrozek fizyka
18. mgr Sonia Nowak j. polski
19. mgr Monika Papierok edukacja wczesnoszkolna kl. 1
20. mgr Anna Porembska zajęcia logopedyczne
21. mgr Justyna Sitek-Drapała język angielski kl. 7 B
22. mgr Katarzyna Skupień pedagog szkolny, doradztwo zawodowe pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna, socjoterapia i terapia pedagogiczna
23. mgr Iwona Sobik biologia kl. 7 E informatyka
24. mgr Cezary Stachura wychowanie fizyczne
25. mgr Ewa Staroń zajęcia rewalidacyjne surdopedagogika, tyflopedagogika
26. mgr Andrzej Urban
w zastępstwie od 17 maja 21r:
Wiesława Durczok(geografia),
Stanisława Gryt(geografia),
Gabriela Piejak (matematyka)
geografia, matematyka kl. 7 A
27. mgr Barbara Widawska język niemiecki matematyka, nauczanie j. niemieckiego jako języka mniejszości narodowej
28. mgr Mirosława Wojaczek edukacja wczesnoszkolna, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie kl. 2

w zastępstwie od 17 maja p. Aleksandra Wengierska

historia, oligofrenopedagogika, zarządzanie w oświacie
29. mgr Iwona Wolnik wychowanie fizyczne kl. 7a (w zast. za
A. Urban)
gimnastyka korekcyjna
30. mgr Wioleta Jenderek wychowanie przedszkolne „Słoneczka”
31. mgr Henryka Halfar-Kalyciok wychowanie przedszkolne „Motylki”
32. mgr Sylwia Drabik wychowanie przedszkolne (nauczyciel dochodzący)