Nauczyciele

Posted on Posted in Bez kategorii
L.p. Imię i nazwisko Nauczany przedmiot Wychowawstwo Dodatkowe kwalifikacje
1. mgr Anna Babiak informatyka, plastyka, edukacja dla bezpieczeństwa
2. mgr Joanna Biskup chemia, fizyka oligofrenopedagogika
3. mgr Danuta Budnik wychowanie przedszkolne
4. mgr Sylwia Drabik wychowanie przedszkolne Grupa „Słoneczka”
5. mgr Monika Dudzik historia, wiedza o społeczeństwie wiedza o kulturze, bibliotekarstwo
6. mgr Mariusz Gawliczek wychowanie fizyczne gimnastyka korekcyjna, zarządzanie w oświacie
7. mgr Hanna Goworowska matematyka, fizyka kl. 4  oligofrenopedagogika
8. mgr Alicja Górecka nauczyciel bibliotekarz, wychowanie w świetlicy szkolnej język polski
9. mgr Beata Grinspek język angielski
10. Edyta Magnowska wychowanie przedszkolne
11. mgr Sylwia Malczok religia, wychowanie w świetlicy szkolnej oligofrenopedagogika, biologia
12. mgr Beata Małek język polski kl. 8 specjalizacja medioznawcza, oligofrenopedagogika
13. mgr Karina Marcol muzyka
14. mgr Małgorzata Mołata edukacja wczesnoszkolna kl. 2
15. mgr Monika Papierok edukacja wczesnoszkolna kl. 3
16. mgr Katarzyna Skupień pedagog szkolny, doradztwo zawodowe pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna, socjoterapia i terapia pedagogiczna
17. Mgr Ewa Staroń zajęcia rewalidacyjne    
18. mgr Andrzej Urban geografia, matematyka
19. mgr Barbara Widawska język niemiecki matematyka, nauczanie j. niemieckiego jako języka mniejszości narodowej
20. mgr Mirosława Wojaczek edukacja wczesnoszkolna, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie kl. 1 historia, oligofrenopedagogika, zarządzanie w oświacie
21. mgr Iwona Wolnik wychowanie fizyczne gimnastyka korekcyjna
22. mgr Agnieszka Zakrzewska logopedia
23. mgr Jolanta Żok wychowanie przedszkolne grupa “Motylki”