Nauczyciele

Posted on Posted in Bez kategorii
L.p. Imię i nazwisko Nauczany przedmiot Wychowawstwo Dodatkowe kwalifikacje
1. mgr Anna Babiak informatyka, plastyka, edukacja dla bezpieczeństwa
2. mgr Joanna Biskup chemia, fizyka kl. 8 D oligofrenopedagogika
3. mgr Dominika Czogała-Gaszka język angielski zarządzanie
4. mgr Sylwia Drabik wychowanie przedszkolne Grupa „Motylki”
5. mgr Monika Dudzik historia, wiedza o społeczeństwie wiedza o kulturze, bibliotekarstwo
6. mgr Danuta Dworaczek język polski kl. 8 F oligofrenopedagogika, nauczanie kultury  polskiej i języka polskiego jako obcego (lektor j. polskiego), informatyka
7. Frank Adam religia
8. mgr Mariusz Gawliczek wychowanie fizyczne gimnastyka korekcyjna, zarządzanie w oświacie
9. mgr Hanna Goworowska matematyka, fizyka kl. 8 C  oligofrenopedagogika
10. mgr Alicja Górecka nauczyciel bibliotekarz, wychowanie w świetlicy szkolnej język polski
11. mgr Beata Grinspek język angielski kl. 8 G
12. mgr Monika Kuźnik nauczyciel wspomagający, wychowanie w świetlicy szkolnej
13. Edyta Magnowska wychowanie przedszkolne Grupa „Słoneczka”
14. mgr Sylwia Malczok religia, wychowanie w świetlicy szkolnej oligofrenopedagogika, biologia
15. mgr Beata Małek język polski kl. 7 specjalizacja medioznawcza, oligofrenopedagogika
16. mgr Karina Marcol muzyka
17. mgr Bożena Masarczyk matematyka
18. mgr Małgorzata Mołata edukacja wczesnoszkolna kl. 1
19. mgr Monika Papierok edukacja wczesnoszkolna kl. 2
20. mgr Justyna Sitek-Drapała język angielski kl. 7 B
21. mgr Katarzyna Skupień pedagog szkolny, doradztwo zawodowe pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna, socjoterapia i terapia pedagogiczna
22. mgr Iwona Sobik biologia kl. 7 E informatyka
23. mgr Cezary Stachura wychowanie fizyczne
24. mgr Ewa Staroń zajęcia rewalidacyjne surdopedagogika, tyflopedagogika
25. mgr Andrzej Urban geografia, matematyka
26. mgr Barbara Widawska język niemiecki matematyka, nauczanie j. niemieckiego jako języka mniejszości narodowej
27. mgr Mirosława Wojaczek edukacja wczesnoszkolna, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie kl. 3 historia, oligofrenopedagogika, zarządzanie w oświacie
28. mgr Iwona Wolnik wychowanie fizyczne kl. 8 A gimnastyka korekcyjna
29. mgr Agnieszka Zakrzewska logopedia
30. Jolanta Żok wychowanie przedszkolne