Informacje dla rodziców

Posted on Posted in Bez kategorii, Dla rodzica, Komunikaty, Ważne - Rodzice

Piece, 19.05.2021 r.

Informujemy, że w miesiącach lipiec i sierpień nasze przedszkole będzie nieczynne. Dyżur wakacyjny w tym roku pełnić będą:
– w lipcu – Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Gaszowicach,
– w sierpniu – Przedszkole Bajkowe Wzgórze w Czernicy.
Szczegóły oraz zapisy w w/w przedszkolach.

_____________________________________________________________________________________

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach na rok szkolny 2021/2022: 

  1. Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach.
  2. Szczegółowe kryteria naboru określa Regulamin naboru do oddziałów przedszkolnych.
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych w Piecach na rok szkolny 2021/2022 (druk pdf do pobrania)
  4. Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu

od 8.02.2021 r.

 do 26.02 .2021 r.

——————-

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 01.03.2021 r.

 do 19.03.2021 r.

od 12.04.2021 r.

 do 23.04.2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

23-24.03.2021 r.

do 27.04.2021 r.

Podania do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

24-25.03.2021 r.

30.04.2021 r.

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 25.03.2021 r.

do 01.04.2021 r.

 

do 07.05.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

od 07.04.2021 r.

od 10.05.2021 r.

 

Wypełnione i podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami należy dostarczyć do urny znajdującej się w wejściu do szkoły. Termin przyjmowania wniosków od 1 marca 2021 r.

_____________________________________________________________________________________

 

Piece, dnia 08.02.2021 r.

Informacja dla Rodziców dzieci uczęszczających do naszych oddziałów przedszkolnych (dotyczy roczników 2015, 2016 i 2017)

Dzieci już uczęszczające do naszego przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji, która rozpocznie się w marcu bieżącego roku. Aby nauczanie przedszkolne było jednak kontynuowane w naszym przedszkolu Rodzice tych dzieci zobowiązani są do złożenia wypełnionej deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej do dnia 26 lutego 2021 r. (termin nieprzekraczalny).

Brak złożonej deklaracji oznaczać będzie rezygnację z przedszkola.

Złożenie jej po terminie, tj. po 26.02.2021 r., skutkować będzie koniecznością ponownego udziału dziecka w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych (złożeniem wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z obowiązującymi dokumentami).

Deklarację można pobrać w sekretariacie szkoły, u intendentki lub pod poniżej zamieszczonym  linkiem:

Deklaracja o kontynuowaniu 2021 2022