NARODOWE CZYTANIE 2023

Posted on Posted in Bez kategorii

Uczniowie klasy czwartej i piątej wzięli udział w akcji ogólnopolskiej Narodowe Czytanie 2023. W tym roku czytano powieść „Nad Niemnem” E. Orzeszkowej.

Podczas lekcji języka polskiego dzieci słuchały „Legendy o Janie i Cecylii” oraz udzielały odpowiedzi na temat przedstawionych wydarzeń i bohaterów utworu, co miało na celu sprawdzenie poziomu rozumienia słuchanego tekstu. Dużym zainteresowaniem klas cieszyło się zadanie interaktywne związane z ułożeniem wydarzeń w porządku chronologicznym. Kolejnym wyzwaniem dla uczniów było indywidualne redagowanie krzyżówki tematycznej.

Podsumowaniem dnia z „Legendą o Janie i Cecylii” był konkurs międzyklasowy na pracę plastyczną prezentującą wydarzenia o początkach rodu Bohatyrowiczów.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Julia Abrachamczyk (kl. V)

II miejsce – Martyna Kąsek (kl. IV)

III miejsce – Anna Plaskon (kl. V)

B. Małek

 

Konkurs ekologiczny „MODA NA ODPADY”

Posted on Posted in Bez kategorii, Dla ucznia

Starosta Rybnicki zaprasza dzieci i młodzież szkół powiatu rybnickiego do udziału w konkursie ekologicznym pt. „MODA NA ODPADY”. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do aktywnego wspierania działań związanych z ochroną środowiska oraz rozwijanie wyobraźni i kreatywności wśród dzieci i młodzieży. Do 13 października br. czekamy na zgłoszenia prac w ramach konkursu ekologicznego „MODA NA ODPADY”.

Zgłoszenia należy dostarczyć na adres:

Starostwo Powiatowe w Rybniku

ul. 3 Maja 31

44-200 Rybnik

z dopiskiem Konkurs ekologiczny pn. MODA NA ODPADY”.

Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rybniku

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Posted on Posted in Wydarzenia 2017/18

Dzieci oraz banner "Witaj szkoło!"

Poniedziałek, 4 września 2023 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Po Mszy Św. w Gaszowicach spotkaliśmy się na sali gimnastycznej. W naszej szkole powitaliśmy 13 uczniów klas pierwszych. Dyrektor szkoły p. Mariusz Gawliczek oraz wychowawczyni p. Monika Papierok przeprowadziła tzw. “pasowanie na ucznia”. Dzieci po otrzymaniu rogu obfitości zwiedzały szkołę. Życzymy udanego roku szkolnego wszystkim uczniom, pracownikom. Oby do czerwca:)

 

Rozstrzygnięcie konkursu pn. “Zielona Pracownia ‘2023”

Posted on Posted in Bez kategorii

W poniedziałek, 5 czerwca br. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach wraz z dyrekcją i Wójtem Gminy Gaszowice, Panem Pawłem Bugdolem, wyjechali do Ogrodzieńca na rozstrzygnięcie konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn. „Zielona Pracownia ‘2023”.

Celem tego konkursu jest dofinansowanie w formie dotacji najlepszych wniosków dotyczących utworzenia szkolnych pracowni na potrzeby nauk chemiczno-fizycznych i przyrodniczych: biologii, ekologii, geografii, geologii. Ocenie podlegał pomysł na zagospodarowanie tejże pracowni – wykorzystanie przestrzeni, jej funkcjonalność, estetyka, kreatywność. Brano pod uwagę także innowacyjność rozwiązań oraz różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.

Na tegoroczny konkurs wpłynęło łącznie 155 zgłoszeń, z których nagrodzono 100 – wśród nich znalazł się projekt opracowany przez SP Piece pn. „Zielona przystań”. Placówka otrzymała maksymalną kwotę dotacji, tj. 48 000 zł. Wcześniej WFOŚiGW zorganizował konkurs na opracowanie projektu Zielonych Pracowni, w ramach którego szkole przyznano 12 000 zł. Nagroda ta zostanie przeznaczona na pokrycie wkładu własnego w projekcie.

Podczas uroczystości finałowej uczniom wręczony został dyplom wraz z gratulacjami.

WYNIKI Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2023

Posted on Posted in Bez kategorii

Przypominamy! Indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w systemie ZIU od 3 lipca 2023 r. od godz. 10.00 (adres strony z wynikami: https://ziu.gov.pl/login )

Dostęp do systemu możliwy jest po zalogowaniu przy użyciu otrzymanego ze szkoły indywidualnego loginu i hasła lub z wykorzystaniem profilu zaufanego. Login i hasło do swojego konta ZIU uczniowie otrzymali od wychowawcy klasy.

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będą do odbioru w sekretariacie szkoły od 6 lipca 2023 r. od godziny 14:00Odbioru zaświadczenia o wynikach może dokonać także rodzic/opiekun prawny ucznia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach jest możliwość odbioru zaświadczenia poprzez członka rodziny, po przedstawieniu imiennego upoważnienia. Zachęcamy do skorzystania ze wzoru upoważnienia:  wzór upoważnienia do odbioru wyników E8

 

 

ROK WISŁAWY SZYMBORSKIEJ

Posted on Posted in Bez kategorii

“Nic dwa razy się nie zdarza…” – szkolny projekt edukacyjny

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował, że Wisława Szymborska będzie patronką roku 2023. Stosowna uchwała została przyjęta 16 listopada 2022 r. podczas posiedzenia izby.

W ramach projektu edukacyjnego „Nic dwa razy się nie zdarza…” w naszej szkole zostało przeprowadzonych wiele działań związanych z obchodami setnej rocznicy urodzin noblistki.

Podczas lekcji języka polskiego uczniowie klasy czwartej i ósmej zapoznali się z informacjami na temat poetki, uczestnicząc w prezentacji multimedialnej. Następnie zgromadzili wiele materiałów dotyczących życia i twórczości Wisławy Szymborskiej, a także ciekawostki z nią związane. Okazało się, że laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury uwielbiała oglądać walki z udziałem Andrzeja Gołoty, obdarowywała przyjaciół niezwykłymi pamiątkami i smakowały jej skrzydełka z KFC. Ze zgromadzonych przez uczniów prac powstały gazetki umieszczone w sali polonistycznej i na korytarzu.

W czasie lekcji języka polskiego młodzież czytała i omawiała utwory noblistki.

Występ „Nic dwa razy się nie zdarza…”, w którym prezentowała swe umiejętności taneczne nasza ósmoklasistka Małgorzata Gaszka, był doskonałym pretekstem, aby odwołać się po raz kolejny do twórczości poetki.

Jak istotna jest umiejętność czytelnego pisania, nie trzeba nikogo przekonywać. Staranny, estetyczny, a wręcz kaligraficzny zapis może sprawić wiele radości. O tym przekonali się nasi uczniowie, uczestnicząc w IV Szkolnym Konkursie Kaligraficznym, który w tym roku był tematycznie związany z Rokiem Wisławy Szymborskiej. W kategorii uczniów klas I -IV MISTRZEM KALIGRAFII został pierwszoklasista Igor Szymura, zaś w kategorii klasy ósmej MISTRZYNIĄ KALIGRAFII jest Milena Procek.

Ósmoklasiści podczas jednej z ostatnich lekcji języka polskiego wykonali techniką kolażu tak zwane wyklejanki. Inspiracją stały się prace poetki. Podobnie lepieje, które tworzyła Szymborska, zaciekawiły uczniów i sami spróbowali sił w ich tworzeniu. Prace młodzieży oraz kaligraficznie zapisane fragmenty utworów Wisławy Szymborskiej zostały wyeksponowane w szkole.

Obchody Roku Wisławy Szymborskiej jeszcze się nie kończą. Wrócimy do nich po wakacjach.

B. Małek

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Posted on Posted in Wydarzenia 2017/18

23 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Najpierw w obecności rodziców pożegnaliśmy klasę 8, potem swoje świadectwa otrzymali uczniowie klas 1-4.

Tytuł “Prymusa 2023” otrzymała Zuzanna Gregorek z klasy 8, której nagrodę wręczył  Wójt Gminy Pan Paweł Bugdol.

Zapraszamy o obejrzenia fotorelacji.