Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Posted on Posted in Bez kategorii

Informujemy, że rekrutacja na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych oraz do I klasy w Szkole Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach odbywać się będzie w dniach od 1 marca 2023 r. do 17 marca 2023 r.
W tym czasie przyjmowane będą wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego oraz zgłoszenia / wnioski o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej. Pełną dokumentację, podpisaną przez obojga rodziców/opiekunów prawnych prosimy składać do urny znajdującej się w wejściu do szkoły w godzinach pracy szkoły tj. od .7.30 do 15.30 od dnia 1 marca 2023 r. Dokumenty złożone przed tą datą nie będą rozpatrywane.

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami można pobrać ze strony internetowej poniżej lub ze skrytki obok urny w wejściu do szkoły.

Dokumenty do pobrania – przedszkole:

wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 2022-2023 (doc)

wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 2022-2023 (PDF)

 

Dokumenty do pobrania – klasa I: 

Dzieci z obwodu SP Piece:

Zał. 1 – Zgłoszenie dziecka (doc)

Zał. 1 – Zgłoszenie dziecka (PDF)

 

Dzieci spoza obwodu SP Piece: 

Zał. 3 – Wniosek o przyjęcie dziecka (doc)

Zał. 3 – Wniosek o przyjęcie dziecka (PDF)