Akcje

Akcje w których braliśmy udział:

1.Szkoła pamięta

Głównym celem tej inicjatywy jest pielęgnowanie pamięci o ważnych postaciach i miejscach dla naszej gminy. Uczniowie odwiedzili groby osób zasłużonych i cenionych w naszej społeczności, a także zostali zapoznani z krótką historią ich życia. Zapalili znicze i upamiętnili zmarłych modlitwą. Złożono również wieniec pod Pomnikiem Powstańców Śląskich – jakże ważnych dla historii naszego regionu i szkoły.

2. Razem na święta


Celem przedsięwzięcia jest zarówno pomoc innym, jak również budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę. W ramach tej akcji uczniowie wraz z nauczycielami:

– przekazali własnoręcznie wykonane upominki seniorom ze swojego najbliższego otoczenia,

– przygotowali świąteczne kartki z życzeniami,

– zorganizowali okołoświąteczne spotkanie jasełkowe integrujące lokalną społeczność,

– zorganizowali zbiórkę darów dla lokalnego schroniska dla zwierząt,

– zorganizowali zbiórkę dla Polaków mieszkających na Kresach.