Kalendarz i ważne terminy

Posted on Posted in Bez kategorii
 • Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2020 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2020 r.
 • Ferie zimowe lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie: 1 – 14 lutego 2021 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
 • Egzamin ósmoklasisty: 25.05.2021 – j. polski; 26.05.2021 – matematyka; 27.05.2021 – j. obcy nowożytny 
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25 czerwca 2021 r.
 • Ferie letnie: 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

dodatkowe dni wolne: 12.11.2020, 13.11.2020, 4.05.2021, 5.05.2021, 04.06.2021. 

Ważne terminy w I półroczu 2020/2021

 • Informacja o grożącej ocenie ndst lub nieklasyfikowaniu –
 • Informacja o wszystkich przewidywanych ocenach –
 • Ostateczny termin wpisania wszystkich ocen do dziennika –
 • Konferencja klasyfikacyjna –
 • Konferencja podsumowująca –
 • Zebrania rodziców (klasowe), wywiadówka –
  15.09.2020 r. godz. 17:00 (7a, 7b, 7c), godz. 18:00 (7d, 7e, 7f, 7g);
  16.09.2020 r. godz. 17:00 (kl. 1, 2, 8a, 8b, 8c, 8d)