Kalendarz i ważne terminy

Posted on Posted in Bez kategorii
 • Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2021 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2021 r.
 • Ferie zimowe: 14 – 27 lutego 2022 r. 
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
 • Egzamin ósmoklasisty: 24.05.2022 – j. polski; 25.05.2022 – matematyka; 26.05.2022 – j. obcy nowożytny 
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 24 czerwca 2022 r.
 • Ferie letnie: 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

dodatkowe dni wolne (dyrektorskie): 12 listopada 2021 r., 4-6 maja 2022 r., 17 czerwca 2022 r.

Ważne terminy w I półroczu 2021/2022:

 • Informacja o grożącej ocenie ndst lub nieklasyfikowaniu – do
 • Informacja o wszystkich przewidywanych ocenach – do
 • Ostateczny termin wpisania wszystkich ocen do dziennika – do
 • Konferencja klasyfikacyjna –
 • Konferencja podsumowująca –
 • Zebrania rodziców (klasowe), wywiadówka –
  02.09.2021 r. – wszystkie klasy