Informacja dla klas ósmych – próbny egzamin

Posted on Posted in Bez kategorii

 

 

 

Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty (tzw. próbnego egzaminu ósmoklasisty) Szkole Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach odbędzie się w dniach od 17 do 19 marca br.

Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, niemieckiego).

Nasza szkoła przeprowadzi testy diagnostyczne / egzamin próbny / od 17 do 19 marca br., zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
  • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
  • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

Test diagnostyczny / egzamin próbny / zostanie przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi).  Egzamin próbny zostanie  przeprowadzony z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

Test diagnostyczny / egzamin próbny / w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty zostanie przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. umożliwienia uczniom pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

Egzamin ósmoklasisty, w 2021 r. , będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki[1]. Zmianie – w stosunku do egzaminów w latach 2019–2020 – ulegnie również liczba punktów, jaką można uzyskać za rozwiązanie zadań w danym arkuszu egzaminacyjnym. Wszystkie szczegóły dotyczące egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów są dostępne w aneksach do informatorów o egzaminie ósmoklasisty na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

CKE informuje, że zadania w teście diagnostycznym / egzaminie próbnym / mogą dotyczyć zagadnień lub lektur obowiązkowych nieomawianych na lekcjach do połowy marca, co może być przyczyną ewentualnych trudności w rozwiązywaniu niektórych zadań w teście.

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Można z tych stron nieodpłatnie pobrać:

  • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, w tym aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021
  • przykładowe arkusze egzaminacyjnez poszczególnych przedmiotów
  • arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty z ubiegłych lat (tutaj oraz tutaj)
  • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r. i 2020 r.
  • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
  • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

 Szczegółowe informacje dotyczące rozmieszczenia zdających w salach oraz sposobie przeprowadzenia egzaminu próbnego / np. którym wejściem uczniowie wchodzą, godzina zbiórki przed egzaminem – 8.30, itd./, będą przekazywane i przypominane na bieżąco przez wychowawców klas.

 W dniu przeprowadzenia testów (egzaminów próbnych) nie będzie kursować autobus szkolny.