Internetowa deklaracja kontynuacji nauki w klasie 7

Posted on Posted in Bez kategorii, Dla rodzica, Główna, Komunikaty, Ważne, Ważne - Rodzice

W związku z przedłużoną przerwą w nauce stacjonarnej do dnia 24 maja br., Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach zwraca się z prośbą o wypełnienie przez rodziców uczniów kl. 6 internetowej deklaracji kontynuacji nauki w klasie siódmej w SP Piece zamieszczonej na stronie: https://sppiece.pl/deklaracja-do-7-klasy/

Proszę o wypełnienie deklaracji do 25 maja 2020 r. (tj. poniedziałek).

Jest możliwość zadeklarowania więcej niż jednego profilu klasy (np. językowa i ogólna, językowa i sportowa itp.). Ze względu na sytuację epidemiologiczną terminy testu z języka angielskiego oraz testu sprawnościowego nie zostały jeszcze ustalone.