Komunikat dla uczniów i rodziców

Posted on Posted in Dla rodzica, Dla ucznia, Uczniowie, Ważne, Ważne - Rodzice

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa

Rodzicu,

  • zadbaj, aby Twoje dziecko przestrzegało podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
  • nie posyłaj do przedszkola/szkoły dzieci chorych lub przeziębionych;
  • jeśli nie miałeś kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
  • jeśli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadom najbliższą stację sanitarnoepidemiologiczną, zgłoś się do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego;
  • jeśli jesteś rodzicem dziecka do 8 roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły należy Ci się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U.2017, poz.1368).

Uczniu,

  • często myj ręce używając mydła i wody;
  • podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody;
  • zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę;
  • unikaj dotykania oczu, nosa i ust – Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Głównego Insektoratu Sanitarnego KLIK oraz na stronie Ministerstwa Zdrowia KLIK