Wniosek o przyjęcie do klasy VII

Informujemy, że wnioski o przyjęcie dziecka do klasy VII można składać (do urny umieszczonej w wejściu głównym naszej szkoły) w nieprzekraczalnym terminie – od 20.04.2021 r. do 28.04.2021 r. Integralną częścią wniosku jest oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dot. uczęszczania dziecka na lekcje religii i wychowania do życia w rodzinie.

Prosimy, aby na wniosku o przyjęcie oraz oświadczeniach dot. wyżej wymienionych zajęć znajdowały się podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych. 

Wniosek oraz niezbędne oświadczenia można pobrać (w wersji papierowej) w wejściu głównym szkoły lub pod niżej zamieszczonym linkiem (w wersji .pdf lub .doc):

Wniosek o przyjęcie dziecka (.doc)

Wniosek o przyjęcie dziecka (PDF)

Oświadczenie – religia i wdż (.doc)

Oświadczenie – religia i wdż (PDF)