Obiady

Posted on Posted in Dla rodzica, Dla ucznia, Komunikaty

Obiady dla zdeklarowanych uczniów będą wydawane od 13.09.2021 r. / poniedziałek / w stołówce szkolnej o godz. 11.30

Nieobecność dziecka rodzic powinien zgłosić do godz. 8.00 tego samego dnia pod nr.tel. 32 430 55 19 wew. 29

W przypadku niezgłoszenia nieobecności kwota za obiad zostanie naliczona.

Do 5 dnia każdego miesiąca na platformie e-dziennik przyjdzie powiadomienie o kwocie płatności, a także dodatkowo dzieci otrzymywać będą papierowy rachunek.

Płatności należy dokonać do 20 dnia każdego miesiąca na poniżej podany rachunek bankowy:

89 8470 0001  2001 0069 4065 0003