Odbiór e-kart – informacja dla klas 7

Posted on Posted in Bez kategorii

ZTZ Rybnik informuje, że od dnia 1 września 2020 można zgłaszać się po e-karty. Odbioru dokonuje rodzic lub uczeń posiadający imienne upoważnienie do odbioru e-karty (zgodnie z tym jak Państwo ustalili w ZTZ). Płatność za doładowanie ponosi Urząd Gminy Gaszowice.