Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Posted on Posted in Bez kategorii

Informacja – Oddziały przedszkolne

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi GIS-u (IV aktualizacja) zwiększyła się powierzchnia przypadająca na 1 dziecko w oddziale przedszkolnym. W związku z tym w naszej placówce nie ma ograniczenia w liczebności obu grup. Od 1 września 2020 r. do przedszkola mogą uczęszczać wszystkie dzieci. 

________________________________________________________________________

Informacja dla uczniów

Uczniowie muszą posiadać OBOWIĄZKOWO maski lub przyłbice.

Wchodząc do szkoły obowiązkowo dokonujemy dezynfekcji rąk. Udajemy się do wyznaczonej klasy/sali. Po spotkaniu z wychowawcą dokonujemy ponownej dezynfekcji rąk i wychodzimy. Unikamy gromadzenia się.

Klasy 2 i 8 – spotykają się tylko z wychowawcą.

Klasy 7 najpierw zostają przywitane przez dyrekcję szkoły na sali gimnastycznej, później przechodzą pod opieką wychowawcy do swojej sali.

W tym roku szkolnym Msza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego nie odbędzie się w tradycyjnej formie (przez rozpoczęciem w szkole). Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

Uczniowie dojeżdżają do szkoły we własnym zakresie. Nie będzie w tym dniu szkolnego autobusu.

Harmonogram:

Klasa Godzina Sala Wejście
1 (z rodzicami) 11:00 sala gimnastyczna wejście boczne przy Orliku (nr 1)
2 11:00 sala nr 10 wejście główne szkoły
7 A 8:00 sala gimnastyczna / sala nr 39 wejście boczne przy Orliku (nr 1)
7 B 8:30 sala gimnastyczna / sala nr 23
7 C 8:30 sala gimnastyczna / sala nr 8
7 D 9:00 sala gimnastyczna / sala nr 18
7 E 9:00 sala gimnastyczna / sala nr 9
7 F 9:30 sala gimnastyczna / sala nr 30
7 G 9:30 sala gimnastyczna / sala nr 2
8 A 8:00 sala nr 14 wejście główne szkoły
8 B 8:00 sala nr 17 wejście główne szkoły
8 C 9:00 sala nr 34 „stare przedszkole”
8 D 9:00 sala nr 31 wejście główne szkoły

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami: