Ubezpieczenie uczniów

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2020/2021 

Rodzice mają do wyboru dwie możliwości ubezpieczenia dziecka:

 1. poprzez wpłatę bezpośrednią (gotówką) u przedstawiciela Rady Rodziców na pierwszej wywiadówce – wysokość składki 56,00 zł
  lub
 2. samodzielnie poprzez Internet. Szczegóły: Oferta_wirtualna_3266_W_z_ID_Klienta (1)

 

W zależności od wyboru opłacenia składki różni się sposób dochodzenia roszczenia. W przypadku:

 1. wyboru ubezpieczenia w szkole i wpłaty bezpośredniej gotówką – szkoda zgłaszana jest w sekretariacie (wydawany jest odpowiedni druk zgłoszenia roszczenia, rodzic wypełnia go oraz dołącza kserokopię dokumentacji medycznej i samodzielnie wysyła tradycyjną drogą pocztową) lub zgłoszenia dokonuje we własnym zakresie przez Internet (wtedy trzeba zapytać w sekretariacie o numer polisy);
 2. samodzielnego zakupu polisy przez Internet – szkoda zgłaszana jest tylko przez Internet (z pominięciem sekretariatu).

 

W przypadku wybrania opcji pierwszej – wpłaty gotówką – możliwość opłacenia składki będzie na pierwszej wywiadówce u przedstawiciela Rady Rodziców. 

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na rok szkolny 2020/2021

_________________________________________________________________________________

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Wysokość składki na ubezpieczenie – 56 zł /InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group/

Ubezpieczenie obejmuje okres od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia 2019/2020 

Aby uzyskać odszkodowanie należy:

 1. pobrać poniższy druk zgłoszenia roszczenia,
 2. wypełnić punkty 2-15 (na str. 1-2)
 3. dołączyć kserokopię posiadanej dokumentacji medycznej.
 4. donieść wypełniony druk do szkoły w celu potwierdzenia przez Dyrektora (Szkoła – jako Ubezpieczający – wypełnia punkt 1 oraz II).
 5. wypełniony wniosek wraz z kserokopią dokumentacji medycznej odesłać na adres podany przez szkołę.

Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDU PLUS