Ubezpieczenie uczniów

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2021/2022

/InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group/

Rodzice mają do wyboru dwie możliwości ubezpieczenia dziecka:

  1. poprzez wpłatę bezpośrednią (gotówką) u przedstawiciela Rady Rodziców na pierwszej wywiadówce – wysokość składki 56,00 zł
    lub
  2. samodzielnie poprzez Internet. Szczegóły: Oferta_wirtualna_6295_W_z_ID_Klienta

 

W zależności od wyboru opłacenia składki różni się sposób dochodzenia roszczenia. W przypadku:

  1. wyboru ubezpieczenia w szkole i wpłaty bezpośredniej gotówką – szkoda zgłaszana jest w sekretariacie (wydawany jest odpowiedni druk zgłoszenia roszczenia, rodzic wypełnia go oraz dołącza kserokopię dokumentacji medycznej i samodzielnie wysyła tradycyjną drogą pocztową) lub zgłoszenia dokonuje we własnym zakresie przez Internet (wtedy trzeba zapytać w sekretariacie o numer polisy);
  2. samodzielnego zakupu polisy przez Internet – szkoda zgłaszana jest tylko przez Internet (z pominięciem sekretariatu).

 

W przypadku wybrania opcji pierwszej – wpłaty gotówką – możliwość opłacenia składki będzie na pierwszej wywiadówce u przedstawiciela Rady Rodziców. 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia w roku szkolnym 2021/2022 (od 01.06.2020)

Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDU PLUS