Zdjęcia legitymacyjne – informacja dla nowych klas I i VII

Posted on Posted in Bez kategorii

Uprzejmie prosimy, aby nowo przyjęci uczniowie do klas I i VII wyrobili zdjęcia do legitymacji szkolnej w okresie wakacyjnym. Opisane zdjęcia (imię, nazwisko, pesel, data urodzenia) można dostarczać do szkoły w godzinach pracy sekretariatu (7:00-15:00).