Konsultacje – informacje dla Rodziców

Posted on Posted in Dla rodzica, Dla ucznia, Główna, Komunikaty, Nauczyciele, Uczniowie, Ważne, Ważne - Rodzice

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwo Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia oraz ustaleniami organu prowadzącego Szkołę Podstawową im. Ziemi Śląskiej w Piecach informuję, że:

  • Od poniedziałku – 25 maja 2020 istnieje możliwość zorganizowania zajęć rewalidacyjnych oraz konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych dla zainteresowanych uczniów klas ósmych.
    Nauczyciele prowadzący takie zajęcia poinformują o tym fakcie rodziców zainteresowanych uczniów oraz powiadomią o terminach spotkań w szkole.  Zajęcia z nauczycielami będą odbywały się indywidualnie.
  • Od poniedziałku – 1 czerwca 2020 istnieje możliwość prowadzenia konsultacji ze wszystkich przedmiotów dla zainteresowanych uczniów klas siódmych i ósmych. Wolę odbycia takich konsultacji kierują rodzice zainteresowanych uczniów, poprzez dziennik elektroniczny, do nauczyciela przedmiotu. Rodzice zostaną poinformowani przez nauczycieli o dniu i godzinie takich konsultacji. Spotkania będą odbywały się indywidualnie.

 

Z poważaniem

Mariusz Gawliczek